Aktuality‎ > ‎

Slavnostní otevření

přidáno: 28. 3. 2013 6:58, autor: Neznámý uživatel
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Strakonicích byl slavnostně
zahájen


Strakonice, 28. března 2013 – Ve Strakonicích vzniklo nové nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
nazvané CROSS. Starosta města Pavel Vondrys a místostarostka Ivana Říhová včera ve 13 hodin přestřihli
pásku a tím slavnostně zahájili provoz zařízení. CROSS je už devátým zařízením občanského sdružení
PREVENT, které ve Strakonicích provozuje také kontaktní centrum.


Včera se v prostorách bývalých školních dílen ZŠ Lidická ve Strakonicích sešlo mnoho významných hostů na
slavnostním otevření nově vzniklého nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Tyto prostory byly uzpůsobeny
tak, aby mohly sloužit mladým lidem ve věku od 14 do 26 let. Hosty přivítal Michal Němec, výkonný ředitel a
předseda občanského sdružení PREVENT. Poté následoval proslov strakonického starosty Pavla Vondryse, který
společně s místostarostkou Ivanou Říhovou také přestřihl pásku a tím slavnostně zahájil provoz centra.
Mezi zajímavými hosty se objevili například ředitelé strakonických škol a dalších veřejných institucí města. Michal
Němec při zahájení uvedl: „Dotace na vznik a provoz nového nízkoprahového zařízení od MPSV je sice velmi
podstatná, pořád je to ale pouze 50 procent optimálního rozpočtu. V této finanční relaci by nebylo možné službu
poskytovat při dodržení všech standardů ani omezeně. Proto městu Strakonice patří velký dík za jeho finanční
spoluúčast, která je pro vznik a provoz služby zásadní.O zajímavý doprovodný program se v CROSSu postarala skupina Tekknical Hard Cirkus, jejíž tři členové
předvedli žonglování, ukázku tréninku na ohňovou show (bez ohně) a nabídli své vybavení k ozkoušení. Hrálo
online vysílání rádia Vrak, které tvoří NZDM Vrakbar Jihlava a dále byl návštěvníkům pouštěn záznam z jiných
nízkoprahových zařízení v České republice. Hosté také mohli na zdech centra zanechat své barevné otisky rukou a
tak vyzdobit interiéry zařízení.


O tom, jak také lze ve strakonickém nízkoprahovém zařízení trávit čas, se přesvědčili sami zástupci města, kteří
otestovali např. nový fotbálek. Petr Černý, vedoucí CROSSu přibližuje činnost zařízení: „Každý návštěvník si u
nás může třeba zahrát fotbálek nebo další deskové hry, je možné si zde zatančit a chystáme se vybavit hudebními
nástroji a nahrávacím zařízením hudební zkušebnu. Je ale úplně v pořádku přijít jen tak posedět a popovídat si
s kamarády. nebo s našimi pracovníky o svých starostech, poradit se a získat informace. Pracovníci CROSSu
mohou třeba i pomoct s doučováním nebo poradit, podat informace, které by mohly být pro mládež cenné.

Comments