Aktuality


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

přidáno: 22. 9. 2017 4:22, autor: Martin Klajn   [ aktualizováno 22. 9. 2017 4:23 ]ČTVRTEK 5.10.2017 
 9:30 - 14:00

VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NÍZKOPRAHOVÉM ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ CROSS.

RÁDI VÁM PŘEDSTAVÍME SLUŽBU, PROVEDEME VÁS A ZODPOVÍME VAŠE DOTAZY. POKUD BYSTE SI CHTĚLI VYZKOUŠET VYBAVENÍ NA VLASTNÍ KŮŽI BUDEME JEN RÁDI.
TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU. 
TÝM CROSS NZDM PREVENT.

reportáž na Českém rozhlase o projektu DOUČOVÁNÍ

přidáno: 11. 5. 2016 1:29, autor: Martin Klajn   [ aktualizováno 11. 5. 2016 1:34 ]

Učitelka ze Strakonic věnuje čas dětem i po škole, pomáhá v nízkoprahovém centru

Učitelka Linda Schaffarz doučuje děti v nízkoprahovém centru CROSS Prevent ve Strakonicích. Připravuje je na písemky a znovu s nimi probírá látkou, kterou nepochopily - Foto: Martin Klajn

Učitelka Linda Schaffarz doučuje děti v nízkoprahovém centru CROSS Prevent ve Strakonicích. Připravuje je na písemky a znovu s nimi probírá látkou, kterou nepochopilyFoto: Martin Klajn

Rodiče se o ně nestarají, nemají na ně čas nebo vůbec nerozumí tomu, co se jejich děti ve škole učí. Děti pak propadají, mají problémy a chybí jim motivace. V nízkoprahovém centru CROSS Prevent ve Strakonicích problém řeší: sehnali učitelku, která se dětem věnuje i po škole.

„Píšeme společně úkoly nebo se často znovu probírá školní látka. Stává se totiž, že děti nepochopí svého učitele ve škole, nebo je to na ně moc rychlé,“ popisuje učitelka Linda Schaffarz. 

V nízkoprahovém centru pracuje se žáky základních i středních škol. Chodí sem řada dětí s poruchou soustředění, dyslektici, dysgrafici nebo zkrátka ti, kdo potřebují jiný přístup. Nejdůležitější je podle Lindy Schaffarz empatie a umění získat si důvěru žáka. 

„Dost často se setkávám i s tím, čemu musí děti čelit doma, že na ně rodiče nemají čas, že na ně přenáší veškerou zodpovědnost. U řady dětí vidím, že by byly schopné tu školu zvládat, ale nemají k tomu podmínky,“ dodává. 

2:50 / 2:50
       
 

Na doučování se podívala Romana Lehmannová

Vložit na svůj web

Již zhruba rok chodí na doučování třináctiletý Roman. „Musím se připravit na písemky, abych dostal nějakou lepší známku. Paní učitelka mě tady hodně naučí, pomůže mi s tím, čemu nerozumím. Ve škole moc nestíhám, proto chodím sem,“ říká. 

Děti se často do CROSS Preventu dostávají přes doporučení odboru sociálně-právní ochrany dětí. Na doučování nebo přípravu před písemkami dochází do centra osmnáct. Každé tu stráví zhruba jednu až dvě hodiny týdně. 

ODKAZ ZDE: http://www.rozhlas.cz/cb/zpravodajstvi/_zprava/ucitelka-ze-strakonic-venuje-cas-detem-i-po-skole-pomaha-v-nizkoprahovem-centru--1611188

UČENÍ BEZ MUČENÍ

přidáno: 6. 5. 2016 2:32, autor: Martin Klajn


TISKOVÁ ZPRÁVA - DOUČOVÁNÍ

přidáno: 21. 3. 2016 7:59, autor: Martin Klajn

Tisková zpráva

Zlepšit si známky mohou i děti, kterým doma rodiče pomoci nemohou

                   

Strakonice, 18. března 2016 – Strakonické nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nazvané CROSS PREVENT letos vstoupilo do čtvrtého roku svého života. Jedná se
o sociální službu, jejímž cílem je odvrátit dospívající a mladé dospělé od rizikového životního stylu a co nejvíce zmírnit následky rizikového chování, pokud se již u nich vyskytlo. Mladé lidi doučoval CROSS PREVENT již od počátku svého fungování,
ale v letošním roce se doučování stalo díky finanční podpoře města Strakonice systematicky zacílenou činností, kdy pedagogický pracovník vede doučování vybraných jedinců, kteří pro přípravu do školy nemají k dispozici potřebné podmínky.

 

Jednou z institucí, se kterou nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Strakonicích spolupracuje,
je Odbor sociálních věcí městského úřadu Strakonice a jeho Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). A právě v rámci této spolupráce se na konci loňského roku narodil nápad na pilotní projekt doučování dětí, které nemají běžné podmínky pro přípravu do školy nebo jejich rodiny na této úrovni nefungují dostatečně a samotná školní docházka pro ně není postačující ke zvládání učiva. Michal Němec, ředitel jihočeské organizace PREVENT vysvětluje: "Naše spolupráce s Odborem sociálních věcí Městského úřadu Strakonice je velmi úzká a po všech stránkách výborná již od roku 1999, kdy PREVENT ve Strakonicích zahajoval provoz první služby. V rámci této spolupráce mimo jiné konzultujeme různé situace v sociální oblasti. Jednou takovou byla v posledním období diskutovaná skutečnost, že existuje určitá cílová skupina dětí a mládeže, kterým se nedostává běžných podmínek ke zvládání studijních požadavků školy. A to je přesně cílová skupina pro sociální službu typu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Totiž stav, kdy se dětem nedostává běžných podmínek k čemukoli, zhoršuje jejich společenské postavení a pokud se jim nedostane odpovídající podpory, situace se zhoršuje a přináší stále závažnější problémy. Proto jsme se společně dohodli a otestování tohoto typu spolupráce.“ Ta konkrétně vypadá tak, že dospívající v péči OSPOD je kurátorem objednán na doučování ve strakonickém nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Kurátor pak dostává z doučování zpětnou vazbu o tom, jak si jeho klient na doučování vede a zda pravidelně dochází. Kamenem úrazu bývá pro většinu dospívajících právě docházka na doučování, jak popisuje Martin Klajn, vedoucí NZDM CROSS PREVENT. „Na začátku doučování uzavíráme s žákem
tzv. trojstranný kontrakt. V něm jsou uvedeny podmínky výuky a také to, že o docházce a prospěchu žáka bude učitel informovat OSPOD, eventuálně rodiče. Přímá komunikace s rodiči a kurátory dělá situaci přehlednou a pro žáky je motivací k docházce.“

Nad očekávání velký úspěch pilotního projektu byl pro představitele města Strakonice impulzem
pro hledání možností pro jeho pokračování a v únoru rozhodli o dodatečné dotaci pro NZDM CROSS PREVENT ve výši 50 000,- korun. „Město Strakonice dotuje provoz CROSSu standardně částkou 300 000,- korun, čímž se řadí mezi menší část měst, která podporují tento typ sociální služby v důstojné úrovni. Se státní a krajskou dotací dosahuje rozpočet služby téměř jednoho milionu korun, avšak rozšíření o doučování by muselo jít na úkor jiných zaběhlých standardních činností. Zároveň samotné doučování dětí není základní činností sociální služby a potřebuje oddělené účtování. Velmi mě těší, že všechny tyto okolnosti vzali představitelé města v potaz a vyčlenili významnou částku
pro tuto nadstavbovou aktivitu NZDM CROSS PREVENT Strakonice,“
uvádí Michal Němec.

Jak uvádí Lenka Vysoká, vedoucí sociálního odboru Městského úřadu ve Strakonicích, zvyšuje
se v posledních letech počet dětí, které se stávají klienty oddělení sociálně právní ochrany dětí 
a to zejména z důvodů nedostatečně fungujícího domácího prostředí, které z různých příčin nedokáže zabezpečit veškeré potřeby dětí. „U školních dětí se tato nefunkčnost zobrazuje ve velkém měřítku v jejich neúspěšnosti ve škole a z té pak plynou další problémy s chováním, respektováním pravidel
 a podobně. Úspěšnost ve škole je jedním ze základních odrazových bodů, kterými lze zlepšit situaci
a nastavit lepší směřování dítěte do budoucna. Je velmi složité motivovat dítě k tomu, aby se snažilo zlepšit svůj prospěch a celkově přístup ke škole. Je nutné mu poskytnout v tomto ohledu oporu, někoho, kdo mu s učením pomůže a bude se mu pravidelně věnovat. Rodiče často nemají v tomto ohledu potřebné schopnosti a ani zejména finanční možnosti, jak dítěti doučování zajistit. V tomto směru je  nenahraditelná pomoc neziskového sektoru, u nás zastoupeného NZDM CROSS PREVENT. S organizací PREVENT  velice úzce spolupracujeme už mnoho let. Jeho pilotní program lze pozitivně hodnotit i přes krátkou dobu trvání a velice oceňujeme akční přístup organizace k realizaci tohoto projektu,“
vysvětluje Lenka Vysoká.

Pilotní fáze projektu bezplatného doučování byla započata v listopadu minulého roku s kapacitou dvanácti žáků pro individuální doučování jednou týdně. Učitelka byla vybrána s ohledem na to, aby dokázala dětem látku vysvětlit, měla trpělivost a zkušenost s doučováním dětí s poruchami soustředění a aby byla schopna obsáhnout širší škálu předmětů. „V okamžiku, kdy se informace o projektu doučování rozšířila, jsme zaznamenali obrovský zájem ze strany rodičů i dětí. Z pozice sociální služby pro děti a mládež jsme nemohli nabídnout doučování všem zájemcům, ale nastavili jsme jasná kritéria. Doučovaní žáci musí spadat do cílové skupiny NZDM ve věku 12 – 26 let a musí se nacházet v oblasti potřebnosti, přičemž kritéria této potřebnosti jsou následující: Rodina si nemůže dovolit placené doučování nebo žák propadá, případně chodí na doučování proto, aby nepropadl nebo je žák do programu odeslán ze strany OSPOD,“ vysvětluje Martin Klajn a dodává: “Zájem o doučování byl v minulém roce velký a volná místa se velmi rychle zaplnila. Proto jsme se rozhodli rozšířit kapacitu tak, že jsou dva žáci doučováni současně. V současné době doučujeme 17 žáků. Rodiče těchto dětí většinou uvádějí, že látce nerozumí a nejsou schopni ji dětem vysvětlit s tím, že placené doučování si nemohou dovolit. Doučování je ze strany rodičů, učitelů i kurátorů velmi oceňované a žádané
a poptávka značně převyšuje současnou kapacitu.

 

 

Kontakt:                                                            

Michal Němec

Ředitel organizace

PREVENT 99 z.ú.

nemec@prevent99.cz

tel: +420 602 716 904

TRANSFORMACE

přidáno: 21. 3. 2016 7:58, autor: Martin Klajn


Nezisková organizace OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PREVENT se počatkém roku 2016 transformovalo do nové právnické osoby a tou je ZAPSANÝ ÚSTAV.
Nový název a logo vypadají takto:

PREVENT 99 z.ú.


Počet klientů narůstá

přidáno: 9. 10. 2015 5:30, autor: Martin Klajn

Tisková zpráva

Počet klientů nízkoprahových zařízení v Blatné a Strakonicích narůstá

 České Budějovice, 22. dubna 2015 – Obě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, která provozuje občanské sdružení PREVENT, jsou mladými lidmi hojně využívána. Tak například v NZDM STATION 17 v Blatné stoupla za uplynulý rok návštěvnost o třicet procent oproti roku 2013. Ve strakonickém nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež nazvaném CROSS byla vloni návštěvnost také vyšší.  

 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Blatné a ve Strakonicích jsou tzv. nízkoprahové sociální služby. To znamená, že se zaměřují na dospívající, kteří z různých důvodů nechtějí využívat klasické sociální služby. Dospívající lidé, kteří využívají služeb NZDM, jsou ve velké míře ti, kteří tráví volný čas neorganizovaně na ulici a mají tendenci chovat se rizikově. Často se již pohybují v prostředí, kde dochází ke konzumaci drog, alkoholu a jsou vystaveni dalšímu rizikovému chování. V zařízení je poskytováno odborné poradenství a pracovníci se věnují řešení klientovy nepříznivé životní situace. Paleta služeb, které NZDM poskytují, je však mnohem širší. Jedná se o volnočasové aktivity, které do zařízení přivádějí z ulice dospívající, kteří nemají jinou náplň volného času. V tomto ohledu poskytuje zařízení bezpečný prostor bez drog a agrese, kde se lze věnovat různým aktivitám. Patří sem také sociálně pedagogické služby, jako jsou doučování nebo preventivní besedy zaměřující se na rizika užívání drog.

 Martin Klajn, vedoucí NZDM v Blatné uvádí: „Nedomníváme se, že za zvýšením počtu klientů stojí nárůst počtu neorganizované mládeže, spíše se nám daří oslovit stále větší počet klientů z této skupiny. Obě zařízení jsou také již známější v komunitě dospívajících a ti se nezdráhají přijít, když se v jejich životě objeví nějaká obtíž.“

 Jak dále vysvětluje Dominika Váňová, pracovnice NZDM CROSS ve Strakonicích, velký zájem klientů bývá o doučování předmětů do školy. Cílová skupina tohoto zařízení zasahuje do celého II. stupně základních škol, takže cílem dětí je kromě zlepšení známek také například příprava na přijímačky na střední školu. „Pomáháme klientům buď s doučováním předmětů, které klienti zrovna potřebují, hodně častá je matematika, fyzika, chemie nebo  jazyky, ale jedná se i o pomoc s referáty na růžné předměty. Doučování probíhá většinou individuálně, stranou od dění v hlavní místnosti, ale někdy se stane, že přijde více spolužáků s učením se na stejný test, pak je doučování skupinové. A občas se i podaří do doučování zapojit starší klienty, kteří třeba mladším s pochopením látky pomohou,“ vysvětluje Dominika Váňová a dodává: Další velmi oblíbenou činností je pobyt v hudební zkušebně, kde mají klienti k dispozici bicí soupravu, klávesy, basovou kytaru, elektrickou kytaru a akustickou kytaru. Také jsou zde dva mikrofony a reproduktor. Dále pak naši klienti tráví rádi čas v tančírně, což je místnost, ve které je k dispozici reproduktor na přehrávání hudby a velké zrcadlo a tato místnost je využívána pro nacvičování různých tanečních sestav, klientské tréninky breakdance a podobně.

 Čtrnáctiletá Markéta chodí do CROSSu pravidelně. „Chodíme sem s kamarádkami často po škole, je to lepší, než se jen tak poflakovat venku. Navíc se tady stihneme připravit do školy, docela se mi i zlepšily známky, mají tady na nás víc času, než třeba naši doma. A hlavně je tady zábava,“ dodává Markéta.

 Zařízení je koncipováno tak, aby se zde klienti cítili dobře a aby ho považovali za součást svého prostoru. Náhodný kolemjdoucí by si zřejmě nepomyslel, že zde sídlí registrovaná sociální služba. To je však jen první dojem. Zařízení se řídí standardy kvality v sociálních službách, což mimo jiné znamená, že klienti mají se zařízením uzavřenou smlouvu, která se uzavírá ústně a platí na jeden rok.„Obnova smlouvy je zároveň pojímána jako shrnutí uplynulého roku klientem a jeho klíčovým pracovníkem, jedná se o zhruba hodinový rozhovor klienta a pracovníka stranou od dění v klubu. Kromě shrnutí uplynulých měsíců se také probírají klientovy plány do budoucna a mluvíme o důvodu, proč stále zařízení navštěvuje, co mu to dává. Dost často vede tento rozhovor k vytvoření individuálního plánu,“ doplňuje Dominika Váňová.

 

O občanském sdružení PREVENT

Občanské sdružení PREVENT působí v Jihočeském kraji od roku 1999 na poli protidrogové prevence a vzdělávání a od roku 2010 také v oblasti programů a péče o neorganizovanou mládež. Provozuje síť zařízení a programů zaměřených na prevenci, poskytování informací, včasnou profesionální pomoc a léčbu drogových závislostí a několik Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Sdružení PREVENT rovněž organizuje kurzy a semináře v oblasti osobnostního rozvoje a vzdělávání v oblasti drogové problematiky a dalších sociálních patologií. Novým profesním záběrem sdružení  se stala oblast Podpory a vzdělávání pěstounských rodin.

 

ZMĚNY V CROSSU

přidáno: 25. 3. 2015 6:43, autor: Neznámý uživatel

Milí přátelé, v Crossu se mění otvírací doba takto:
  • v dubnu bude otevřeno PO, ÚT a ČT od 14 do 19 hodin
  • od května bude otevřeno PO a PÁ od 14 do 19 hodin

Budeme se na vás těšit!

Návštěva v psím útulku - přidejte se!

přidáno: 18. 3. 2015 7:45, autor: Neznámý uživatel

Milí Crossáci,
přidejte se zítra k nám, kdož už jsme domluveni, a pojďte venčit pejsky z útulku. Sraz je ve 14:30 před Crossem nebo v 15:00 před útulkem (podle toho, kdo to kam máte blíž). Těšíme se na vás!

POZOR, ZMĚNY:

přidáno: 18. 3. 2015 7:42, autor: Neznámý uživatel

Naši milí Crossáci,
ve čtvrtek 19.03. bude otevřeno 14:30 - 18:00 a půjdeme do útulku venčit pejsky (viz další aktualita), v úterý 24.03. a ve čtvrtek 26.03. bude z provozních důvodů zavřeno. Děkujeme za pochopení.

Změna otevírací doby

přidáno: 19. 1. 2015 12:30, autor: Neznámý uživatel

Z provozních důvodů bude v úterý 20.01.2015 otevřeno až od 17 hodin. Těšíme se na vás!

1-10 of 27