Cílová skupina

Sociální služby CROSS NZDM Prevent jsou určeny cílové skupině do níž patří dospívající a mladí dospělí ve věku 12 – 26 let kteří:


a) zažívají nepříznivé životní situace 
b) žijí nebo se dočasně vyskytují na Strakonicku
c) nebo se na ně vztahují další charakteristiky:
  • nemohou nebo se nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit 
  • vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče 
  • dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času 
  • dávají přednost trávení volného času mimo rodinu či jinou sociální skupinu 
  • mají životní styl díky kterému se dostávají do konfliktů a který ohrožuje je samé nebo jejich okolí 
  • nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou pojmenovat